Subject: Re: Varför är det så lite kvinnor i FLOSS sammanhang?

Re: Varför är det så lite kvinnor i FLOSS sammanhang?

From: Jonas Forsslund <jofo02_at_kth.se>
Date: Mon, 6 Jun 2011 23:47:45 +0200

Den 6 juni 2011 17:33 skrev Henrik Nordström <henrik_at_henriknordstrom.net>:
>> Kvinnor som jobbar med proprietär programvara: 28%
>>
>> Kvinnor inom FLOSS: 1,5%
>
> Finns det någon bakgrundsinformation till siffrorna? Vad avses t.ex. med
> "jobbar inom"?
>

Bakgrunden är en EU-rapport som går att hitta på http://flosspols.org/
De två första länkarna till pdf-dokumenten:
http://flosspols.org/deliverables/FLOSSPOLS-D16-Gender_Integrated_Report_of_Findings.pdf

http://flosspols.org/deliverables/FLOSSPOLS-D17-Gender_Policy_Recommendations.pdf

Mycket läsvärt. Om ni inte orkar hela så rekommenderar jag "executive
summary"-avsnittet.

> Då jag är man kan jag bara spekulera i vad grundorsakerna till detta är.
Det tror jag kan göras oavsett kön. Om du har bra idéer efter att läst
rapporten får du gärna dela med dig av dem.

Hälsningar
Jonas

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-06