Subject: Re: Varför är det så lite kvinnor i FLOSS sammanhang?

Re: Varför är det så lite kvinnor i FLOSS sammanhang?

From: Henrik Nordström <henrik_at_henriknordstrom.net>
Date: Mon, 06 Jun 2011 17:33:30 +0200

sön 2011-06-05 klockan 23:28 +0200 skrev Pernilla Näsfors:

> Om vi nu ska hålla oss till att informera istället för att diskutera
> så kan jag informera er om att det är attityder som de man sett i
> dessa mail som bidrar till att många tjejer inte känner sig så
> välkomna i FOSS-kretsar.

Inte bara tjejer för den delen.

Attitydproblemet gäller mycket mer ä bara man/kvinna. Precis samma
attitydproblem återfinns på en mängd områden inom FOSS. FOSS grupper i
allmänhet är extremt ovälkomnande mot "olika" och det krävs enormt
mycket skinn på näsan för att inte bli bränd. Dock blir det extra
tydligt i detta fall då det dessutom dras med köns problematiken.

Inom FLOSS projekt så krävs konstant exponering. Denna exponering drar
även lätt till sig en mängd troll av olika slag om de hittar något att
trolla på.

Även förväntningarna är ett stort problem, och i mycket
självförverkligande. Tjejer förväntas inte vara intresserade av FLOSS
(eller för den delen programmering i allmänhet) och måste tyvärr bevisa
sitt intresse allt för många gånger innan de blir trodda. Och detta
repeteras gång på gång. För killar är situationen lite den omvända.

Tänk om vi bara kunde acceptera våra medmänniskor för vad de är istället
för att döma dem på förhand efter våra egna förväntningar.

> På GeekGirlMeetup i höstas höll Christina Gratorp en session med
> titeln "Är fri programvara verkligen fri idag?" då hon bl.a. visade
> denna statistik:

Definitionsfråga.

Fri på så sött att det står var och en fritt att använda, modifiera och
dela med sig av sina modifikationer efter egen förmåga. Men att få sina
bidrag accepterade handlar tyvärr om mycket mer än kvalitet och förmåga,
och där kommer in en flera aspekter som inte är önskade.

> Kvinnor som jobbar med proprietär programvara: 28%
>
> Kvinnor inom FLOSS: 1,5%

Finns det någon bakgrundsinformation till siffrorna? Vad avses t.ex. med
"jobbar inom"?

FLOSS och proprietär programvara skiljer sig rätt drastiskt i hur
projekten drivs, vilket jag gissar förstärker siffrorna en hel del.

Det går inte att sticka under stol med att fördelningen är ett problem.
Då jag är man kan jag bara spekulera i vad grundorsakerna till detta är.

Mvh
Henrik

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-06