Subject: Re: Varför är det så lite kvinnor i FLOSS sammanhang?

Re: Varför är det så lite kvinnor i FLOSS sammanhang?

From: Daniel Stenberg <daniel_at_haxx.se>
Date: Tue, 7 Jun 2011 22:57:48 +0200 (CEST)

On Mon, 6 Jun 2011, Jonas Forsslund wrote:

>> Finns det någon bakgrundsinformation till siffrorna? Vad avses t.ex. med
>> "jobbar inom"?
>
> Bakgrunden är en EU-rapport som går att hitta på http://flosspols.org/

De rapporterna bekräftar att siffrorna är väldigt approximativa. Och riktigt
gamla. De har inte alls jämfört samma saker. Se min lilla genomgång nedan. Jag
välkomnar verkligen faktagranskning av mina påståenden och/eller mer fakta och
siffror från andra håll.

Siffran 28% verkar komma från rapporten "National Science Foundation 2004.
Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering,
NSF04-317, Arlington, VA: National" i vilken det (på sidan 18) sägs:

  "The female share of bachelor's degrees in computer sciences dropped from
   37 percent in 1985 to 28 percent in 2001."

28% av de som tog "bachelor's degrees" i computer science var kvinnor 2001.
Det sägs inte ens att de någonsin jobbat inom området.

Siffran 1,5% kommer från rapporten "Ghosh, R. A.; Glott, R.; Krieger, B.;
Robles, G. 2002. Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study. Part
IV: Survey of Developers. Maastricht: International Institute of Infonomics
/Merit." - och ironiskt nog så är den felciterad för rapporten säger (på sidan
8) t.om 1.1% vilket ju är ännu värre.

Den talar dock väldigt tydligt om att de som tillfrågats är "OS/FS
Developers". Formuläret postades tydligen på lite olika ställen och det spreds
runt därifrån av individer. På det sättet kan de inte vara speciellt säkra på
att ha täckt upp många olika delar av FOSS-communityn utan kan tvärtom
misstänkas ha hjälpt förstärka stereotyper (min tolkning).

Andel kvinnor bland datavetenskapstudenter som gått klart utbildningen jämförs
alltså med andel kvinnor bland aktiva utvecklare inom (vissa delar av) FOSS.

Jag skulle gärna se hur stor andel kvinnor det finns bland "aktiva utvecklare"
inom mjukvara och IT-sektorn som helhet istället och rent generellt mycket
nyare data än det ovanstånde. Jag misslyckades dock med att hitta några såna
siffror.

Jag vill bara påpeka att jag inte på något vis säger att vi har en bra
fördelning, varken inom proprietär, kommersiell, öppen eller volontärbaserad
utveckling.

-- 
  / daniel.haxx.se

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-07