Subject: Re: Varför är det så lite kvinnor i FLOSS sammanhang?

Re: Varför är det så lite kvinnor i FLOSS sammanhang?

From: Per Andersson <avtobiff_at_gmail.com>
Date: Tue, 7 Jun 2011 23:23:55 +0200

2011/6/7 Daniel Stenberg <daniel_at_haxx.se>:
> On Mon, 6 Jun 2011, Jonas Forsslund wrote:
>
>>> Finns det någon bakgrundsinformation till siffrorna? Vad avses t.ex. med
>>> "jobbar inom"?
>>
>> Bakgrunden är en EU-rapport som går att hitta på http://flosspols.org/
>
> Jag skulle gärna se hur stor andel kvinnor det finns bland "aktiva
> utvecklare" inom mjukvara och IT-sektorn som helhet istället och rent
> generellt mycket nyare data än det ovanstånde. Jag misslyckades dock med att
> hitta några såna siffror.

Visst är siffrorna skakiga, det är både tråkigt och problematiskt. Väldigt
typiskt dock att det dels inte finns några siffror som täcker kvinnors
deltagande dels att få forskar på kvinnors bidrag till FLOSS.

En som forskar inom området är Christina Haralanova som höll en keynote på
FSCONS 2009 om just kvinnors bidrag till FLOSS. I sin keynote diskuterar
Christina FLOSSPOLS och problematiken att man måste bidra med kod för att räknas
som kontributör till fri programvara. Kod värderas väldigt högt och ibland,
absurt nog, som det enda som är värt något över huvud taget. Hade alla de bidrag
som sprider, hjälper vänner, översätter, dokumenterar räknats hade siffran
kvinnor som bidrar varit betydligt högre.

Personligen tycker jag, och är fascinerad av, att gränsen mellan användare och
utvecklare i fri programvara är väldigt luddig -- om den ens existerar. Att bara
använda fri programvara bidrar direkt till den, man är alltid testare!

Christina Haralanova har även skrivit en avhandling för att undersöka
siffran 1 %
som nämns som kvinnors bidrag till FLOSS. [0] Tyvärr finns den bara på franska
än så länge men det kanske finns någon på listan som har lust att översätta den
till engelska?!

[0] http://www.ludost.org/publication/thesis-release-women-foss

--
Per
_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-07