Subject: Re: Nördfeminism?! WAS Re: Rättviseförmedlingen

Re: Nördfeminism?! WAS Re: Rättviseförmedlingen

From: Jonas Forsslund <jofo02_at_kth.se>
Date: Tue, 7 Jun 2011 00:14:51 +0200

> Jag har inga som helst problem med om det skulle komma in mer kvinnor i
> FOSS-projekten eller inom IT.branschen,
> det vore jättetrevligt, men jag ser det inte som att det är som det är på
> grund av diskriminering/uteslutning, det råkar bara vara så
> att få kvinnor har detta intresset, det kan man knappast ändra på, och jag
> ser inte riktigt problemet med det.
>
> Det känns lite dumt att SKAPA problem som inte finns.
>
Jag är övertygad om att vi kan och bör ändra på det. Åtminstone tycker
jag att det inte ska motarbetas när det tas initiativ som försöker
göra det!

Jag tycker det är ett problem att det är så könskodat vilka intressen
folk har och jag tror vi både går miste om talanger och olika
synvinklar på hur man skapar (fria) program.

T.ex. observationen att "F/LOSS rewards the producing code rather than
the producing software. " som de säger i floss-pols-rapporten
http://flosspols.org/deliverables/FLOSSPOLS-D16-Gender_Integrated_Report_of_Findings.pdf
(1.2.3) är något jag gärna skulle vilja diskutera.

>
>>
>> Till sist, lite mer förståelse hade uppskattats. En sansad diskussion om
>> feminism samt metoder och problematik därom, visst! Totalt motstånd mot
>> allt som
>> har med feminism och jämställdhet att göra, inte så intressant.
>
> Jag tar gärna diskussionen när det finns något konkret problem, eller
> snarare när någon kan peka på ett.
>
> Däremot tror jag inte detta är rätta stället.
>
>
> Glenn
>

Jag tycker tonen här är ett konkret problem för den här mailinglistan,
både i genusperspektiv och i allmänhet. Jag håller med Pär och hoppas
att vi kan arbeta för att behålla det öppna och trevliga klimat jag
hittills tyckt vi haft på våra träffar och diskussioner.

Själv är jag främst med i den här listan för att träffa likasinnade i
Stockholm, få chans att höra på spännande föredrag och i allmänhet få
höra vad som är på g lokalt (därav -sthlm). För mig är projekten i
sig, hur de drivs och vilka som är med intressantare än koden i sig
som det dessutom finns separata listor för.

Hälsningar
Jonas

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-07