Subject: Re: Life of Brian och elmätare

Re: Life of Brian och elmätare

From: Mikael Rosbacke <mikael_at_rosbacke.org>
Date: Mon, 06 Jun 2011 00:51:27 +0200

webpy verkar lovande.

Sedan den vanliga baksmällan när man plötsligt inser att den lilla
detaljen som skulle hackas ihop snabbt, döljer en Pandoras ask med
detaljer att sättas sig in i och ta hand om. Men bara att börja gräva
ner sig...

/ M

Jonas Nockert skrev 2011-06-06 00:12:
> 2011/6/5 Mikael Rosbacke <mikael_at_rosbacke.org>:
>> Känner någon till något bra verktyg att snabbt få ut data från en
>> databas till webbsidor? Slippa handhacka htmlsidor med långa serier av
>> queries samt print statements med <td></td> e.t.c.?
>> Vill kolla innan jag plöjer ned för mycket tid på en massa kod. Helst
>> med låg inlärningströskel då detta är i prototyp/koncept stadie fortfarande.
> Jag kan rekommendera http://webpy.org/ och http://flask.pocoo.org/
>
>
> Med vänliga hälsningar,
>
> Jonas Nockert
>
> _______________________________________________
> http://foss-sthlm.haxx.se/
> http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-06