Subject: Re: Life of Brian och elmätare

Re: Life of Brian och elmätare

From: Jonas Nockert <jonasnockert_at_gmail.com>
Date: Mon, 6 Jun 2011 00:12:54 +0200

2011/6/5 Mikael Rosbacke <mikael_at_rosbacke.org>:
> Knner ngon till ngot bra verktyg att snabbt f ut data frn en
> databas till webbsidor? Slippa handhacka htmlsidor med lnga serier av
> queries samt print statements med <td></td> e.t.c.?
> Vill kolla innan jag pljer ned fr mycket tid p en massa kod. Helst
> med lg inlrningstrskel d detta r i prototyp/koncept stadie fortfarande.

Jag kan rekommendera http://webpy.org/ och http://flask.pocoo.org/

Med vnliga hlsningar,

    Jonas Nockert

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-06