Subject: Life of Brian och elmätare

Life of Brian och elmätare

From: Mikael Rosbacke <mikael_at_rosbacke.org>
Date: Sun, 05 Jun 2011 23:56:57 +0200

Har efter senaste tidens inlägg fått fler och fler flashbacks till en
viss Life of Brian scen...

http://montypython.50webs.com/scripts/Life_of_Brian/8.htm

Saknar koddiskussionerna... (Och, ja. Litar på att listans moderatorer
drar gränsen för on/off topic vad det gäller jobb, förmedlingar etc.)

Till en mer konkret fråga.

Sitter och hackar på ett litet system för elmätaravläsning och lagring i
Python. Jag använder sqlite för lagring och sqlalchemy för att slippa
sql:andet och kunna jobba direkt med objekt istället.
Nu har jag kommit till att kunna titta på innehållet i databasen
(Registrerade elmätare, mätpunkter, mätserier med förbrukning från en
mätpunkt etc.). Jag använder en inbyggd webserver i python och försöker
generera webbsidor med pythonkod.
Känner någon till något bra verktyg att snabbt få ut data från en
databas till webbsidor? Slippa handhacka htmlsidor med långa serier av
queries samt print statements med <td></td> e.t.c.?
Vill kolla innan jag plöjer ned för mycket tid på en massa kod. Helst
med låg inlärningströskel då detta är i prototyp/koncept stadie fortfarande.

hälsningar,

--- Mikael R

P.S. För de mer intresserade av konceptet så är (http://www.flukso.net/)
en inspirationskälla. .D.S
 
_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-05