Subject: Re: Life of Brian och elmätare

Re: Life of Brian och elmätare

From: Björn Göransson <bornemix_at_gmail.com>
Date: Mon, 6 Jun 2011 00:01:37 +0200

Vad tror du om denna:

http://docs.formalchemy.org/formalchemy.html#quick-introduction

<http://docs.formalchemy.org/formalchemy.html#quick-introduction>Demo:
http://docs.formalchemy.org/demo/admin/User

<http://docs.formalchemy.org/demo/admin/User>Obs, detta var bara
framgooglat.

Björn Ali

Den 5 juni 2011 23:56 skrev Mikael Rosbacke <mikael_at_rosbacke.org>:

> Har efter senaste tidens inlägg fått fler och fler flashbacks till en
> viss Life of Brian scen...
>
> http://montypython.50webs.com/scripts/Life_of_Brian/8.htm
>
> Saknar koddiskussionerna... (Och, ja. Litar på att listans moderatorer
> drar gränsen för on/off topic vad det gäller jobb, förmedlingar etc.)
>
> Till en mer konkret fråga.
>
> Sitter och hackar på ett litet system för elmätaravläsning och lagring i
> Python. Jag använder sqlite för lagring och sqlalchemy för att slippa
> sql:andet och kunna jobba direkt med objekt istället.
> Nu har jag kommit till att kunna titta på innehållet i databasen
> (Registrerade elmätare, mätpunkter, mätserier med förbrukning från en
> mätpunkt etc.). Jag använder en inbyggd webserver i python och försöker
> generera webbsidor med pythonkod.
> Känner någon till något bra verktyg att snabbt få ut data från en
> databas till webbsidor? Slippa handhacka htmlsidor med långa serier av
> queries samt print statements med <td></td> e.t.c.?
> Vill kolla innan jag plöjer ned för mycket tid på en massa kod. Helst
> med låg inlärningströskel då detta är i prototyp/koncept stadie
> fortfarande.
>
> hälsningar,
>
> --- Mikael R
>
> P.S. För de mer intresserade av konceptet så är (http://www.flukso.net/)
> en inspirationskälla. .D.S
>
> _______________________________________________
> http://foss-sthlm.haxx.se/
> http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
>

-- 
Med vänlig hälsning,
Björn A. Göransson

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-06