Subject: Re: Rättviseförmedlingen

Re: Rättviseförmedlingen

From: Rikard Fröberg <rikard_at_ffkp.se>
Date: Mon, 06 Jun 2011 15:41:25 +0200

On Mon, 2011-06-06 at 05:14 +0200, Jonas Sundström wrote:
[klipp]
> I den mån det utesluts, hur går det till? Vad upplevs som exkluderande?
> Kan vi skapa en arbetsmiljö/projektformer som tilltalar fler kvinnor?
>
Hej, Jonas,

Det finns en hel del att läsa om ämnet, t ex det tämligen nystartade The
Ada Initiative har skrivit en del om det[1].

TIA erbjuder dessutom rådgivning för den som vill göra mer.

[klipp]
> Är det något särskilt med FOSS-projekt som kvinnor uppfattar
> som manligt könskodat?
>
> Kanske att någon kan skriva en checklista?
>

Kanske kan en HOWTO fungera för den som vill läsa mer[2]. Det finns även
lite listor på Geekfeminisms wiki[3].

FSCONS har som Per nämnde haft en del föreläsningar på ämnet. I år har
FSCONS även en policy gällande uppförandekod (icketrackassering)[4].

Behövs det? Ja det frågar man sig ängsligt. Skadar det? Är frågan vi i
FSCONS ställer tillbaka ;-) (åtminstone gjorde jag det nu)

Happy reading!

> /Jonas Sundström
>
Jag tycker Pers fråga var on-topic. Om det finns en förmedling som låter
kvinnor som vill visa upp sig, och den har olika branscher/områden,
visst är det relevant att upplysa om det, ifall några kvinnor inom FOSS
skulle vilja vara med där. Om inte så tycker jag det inte var något
större problem att ställa frågan här?

Det skulle kännas konstigt att t ex skapa ytterligare en lista för
diskussioner om genusfrågor inom FOSS ;-) (ironi/trollbete)

Mina 25 pesetas.

Hälsningar

Rikard

1. http://adainitiative.org/faq/
2. http://tldp.org/HOWTO/Encourage-Women-Linux-HOWTO/
3. http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Resources_for_men
4. https://fscons.org/policies

>
> _______________________________________________
> http://foss-sthlm.haxx.se/
> http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm

-- 
Rikard Fröberg, Projektledare, Föreningen fri kultur och
programvara (FFKP)
Telefon: +46 31 780 21 66 (direct) ---- Web: http://ffkp.se/
Mobile: +46 7 39 15 59 23
Free Society Conference and Nordic Summit -||- http://fscons.org/
_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-06