Subject: Re: Rättviseförmedlingen

Re: Rättviseförmedlingen

From: Jonas Sundström <jonas_at_kirilla.com>
Date: Tue, 07 Jun 2011 01:30:53 +0200

Rikard Fröberg <rikard_at_ffkp.se> wrote:
 ...
> 2. http://tldp.org/HOWTO/Encourage-Women-Linux-HOWTO/

Den gillar jag. Konkret och lätt att ta till sig, oavsett
hur man ställer sig till feminism.

/Jonas.

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-07