Subject: Inbjudan: Internetdagarna 2016 – Integritetsspåren - Kom och delta samt agera för integritetsfrågorna!

Inbjudan: Internetdagarna 2016 – Integritetsspåren - Kom och delta samt agera för integritetsfrågorna!

From: Mattias Axell <mattias_at_okfn.se>
Date: Wed, 2 Nov 2016 14:14:22 +0100

Hej FOSS-Sthlm!

Här kommer inbjudan till er och era medlemmar för Integritetsspåren på
Internetdagarna 2016! jag tänker mig att många FOSS-Sthlm:are bryr sig
om integritet såväl som open source. :)

Pitchen:

Kundtjänsten, marknadsföringsgruppen, IT-avdelningen och
utvecklingsenheten. Alla använder eller behandlar i någon mån
personuppgifter och andra data om individer. Det innebär också att
integritetsfrågor måste vara centrala för väldigt många delar av företag
och offentlig sektor. Vilka val gör eller kan du göra kring hur ni
behandlar personuppgifter? Vilka val borde ni göra?

På Engaging Privacy under Internetdagarna vill vi att du som jobbar med
personuppgifter på något sätt, och du som bryr dig om
integritetsfrågorna, möts och diskuterar hur olika verksamheter kan
arbeta bättre med integritet och data. Vi vill att du ska ta med dina
frågor och funderingar, och under en intesiv dag kan du komma på
experiment och försök som du direkt kan ta med dig till jobbet för att
testa. Vi ordnar en integritetsverkstad. Inte bara snack.

Länkar:

Engaging Privacy - Offentlig Sektor:
https://internetdagarna.se/program/engaging-privacy-offentlig-sektor/

Engaging Privacy - Näringslivet:
https://internetdagarna.se/program/engaging-privacy-naringslivet/

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1585850855045133/

Det är viktigt att vi som bryr oss om dessa frågor deltar i de planerade
workshops som följer på talen. Är vi som bryr oss mycket om dessa frågor
synliga så har vi möjlighet att bygga större medvetenhet kring
personliga data samt samarbeten för bättre integritetsmöjligheter i Sverige.

Anmäl er själva och sprid gärna information vidare i era nätverk!

Om du är medlem i en ideell förening (OKSE, DFRI samt ISOC-SE) som är
medarrangör får du 20% rabatt om du vill delta under Internetdagarna
2016 (inte bara Integritetsspåren). Se information från respektive förening.

Hoppas vi ses där!

Med vänliga hälsningar,

-- 
Mattias Axell
Open Knowledge Sverige <http://okfn.se>
Projektledare FrågaStaten <https://fragastaten.se/sv> @FragaStaten
<https://twitter.com/fragastaten>
------------------------------------------
Tryckfrihetsförordningen | Offentlighetsprincipen | 1766-2016
FrittOrd250.se <http://frittord250.se> @frittord250
<https://twitter.com/frittord250>
------------------------------------------

_______________________________________________
https://www.foss-sthlm.se/
https://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2016-11-02