Subject: E-id

E-id

From: Jan Ainali <jan.ainali_at_wikimedia.se>
Date: Fri, 10 Jun 2011 20:48:12 +0200

Hej!

Eftersom att det har varit en föreläsning om bank-id på ett FOSS-sthlm-möte
vill jag tipsa om det här:

http://www.elegnamnden.se/aktuellt/nyheter/elegitimationsnamndenbjuderintilltekniskworkshop.5.70ac421612e2a997f85800081697.html

-- 
Med vänliga hälsningar
Jan Ainali
Ordförande, Wikimedia Sverige <http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida>

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-06-10